BEWIND

Met een beschermingsbewind kunt u uw financiële zaken laten beheren en op orde krijgen, kunt u eventuele schulden laten aanpakken en bent u beter beschermd tegen onverstandige handelingen en nieuwe schulden.

Wanneer wordt een bewindvoerder in gezet?

Wanneer iemand niet goed in staat is om zelf zijn financiële zaken te regelen.

Beschermingsbewind is alleen bedoeld voor mensen die door hun fysieke of mentale gesteldheid tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om hun eigen financiële belangen te behartigen.

Beschermingsbewind komt veelal ook tot stand na overleg met of op advies van een hulpverlenende organisatie of familie die u doorverwijst.

Beschermingsbewind wordt aangevraagd bij de kantonrechter, die daarbij een - door de betrokkene(n) voorgestelde - bewindvoerder benoemt. Dat kan een kennis of familielid zijn, maar vaak is het beter om een onafhankelijke, professionele bewindvoerder te benoemen.

Wat doet de bewindvoerder?

De bewindvoerder neemt het beheer van de goederen over.

In de praktijk komt het erop neer dat de bewindvoerder alle financiële zaken regelt, zoals de tijdige betaling van vaste lasten, de belasting, de aanvraag van een uitkering of toeslag, etc.

De bewindvoerder opent hiervoor een 'beheerrekening' en de rechthebbende krijgt de beschikking over een 'leefgeldrekening', voor boodschappen en alledaagse uitgaven. Alle poststukken en e-mails op financieel gebied worden naar de bewindvoerder gestuurd en zo veel mogelijk door deze afgehandeld.

Bij problematische schulden verzorgt de bewindvoerder het contact met de schuldeisers, incassobureaus, deurwaarders, de rechtbank etc. Er worden afspraken gemaakt ter afbetaling van de schulden of de betrokkene wordt begeleid naar een schuldsaneringstraject.

Gedurende dat traject waakt de bewindvoerder over het vrij te laten bedrag en zorgt dan voor betaling van de vaste lasten. Beschermingsbewind en schuldsanering bestaan dan naast elkaar.

Wat kost onder bewind gaan?

Kijk voor de kosten van bewindvoering op de tarievenlijst.

Houd er rekening mee dat de kosten van bewindvoering niet altijd vergoed worden door de gemeente. U kunt dat zelf navragen bij uw gemeente.

Behoefte aan meer informatie?

Neem geheel vrijblijvend contact op.

Wilt u meer informatie of beschermingsbewind van toepassing zou kunnen zijn op uw situatie, bel 06-18500814 of stuur een mail naar Verpaalen@BewindEnBudgetbeheer.nl